Regler og procedurer

De fastsatte regler og procedurer for medlemskab følger gældende lovkrav jf. registreringsloven og momslovens regler for momsfritagelse.

Regler og procedurer vedr. registrering/aktivt medlemskab hos FDZ:

Regler

En zoneterapeut, som opfylder basale uddannelseskrav i henhold til Lov nr. 351 af 19. maj 2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere kan søge om optagelse som aktivt medlem (FDZ zoneterapeut) og om registrering (RAB) i FDZ.

 

Zoneterapeutuddannelsen skal som minimum omfatte:

  • 250 timer i det primære fag, zoneterapi, herunder meridianlære, organrelaterede muskler, 5-element-teori, regnskab og markedsføring
  • 200 timer anatomi/fysiologi
  • 100 timer sygdomslære/farmakologi
  • 50 timer psykologi/kommunikation/klinikvejledning
  • 60 timer introduktion til andre alternative behandlingsformer samt introduktion til basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virkshomhed og lovens øvrige kvaksalveribestemmelser

Desuden skal dokumentation for førstehjælp (hjerte/lunge og livreddende) incl. hjertemassage kunne fremvises (ikke mere end to år gammelt)

En undervisningstime svarer til 45 min. undervisning + 10 min. pause + 5 min. pause som opsamling til længerevarende pause f.eks. frokost.

Der skal afsluttes med eksamen i det primære fag samt i anatomi/fysiologi/sygdomslære.
        
Det skal bemærkes at, FDZ ikke optager medlemmer, som har taget uddannelsen alene via fjernundervisning og/eller e-learning. E-learning/fjernundervisningen må maksimalt udgøre 30 % af timetallet i praktisk zoneterapi og psykologi/kommunikation. Undtaget er dog anatomi/fysiologi og sygdomslære/farmakologi, hvor e-learning/fjernundervisning anerkendes. Der skal have været kontakt mellem lærer og studerende, og eksamen skal fysisk have fundet sted under kontrollerede forhold. Der skal fremvises eksamensbevis for endelig eksamen, med specifikation af de fag, som uddannelsen har omfattet.

Du kan kontakte sekretariatet for rådgivning vedr. e-learning/on-line baseret undervisning.

For at optagelse/registrering endeligt kan finde sted, er det endvidere en forudsætning, at du lever op til regler for God Klinisk Praksis.

Datatilsynet

I forbindelse med registrering er du pligtig til registrering hos Datatilsynet som journalførende klinik (jf. persondataloven).

Yderligere oplysninger finder du under menuen Datatilsynet - regler og tilmelding.

Dokumentation for godkendelse hos Datatilsynet skal fremsendes til FDZ’s sekretariatet senest ½ år efter modtaget RAB-bevis.

Offentliggørelse

FDZ Zoneterapeuter/Registrerede Alternative Behandlere (RAB) offentliggøres på klinikadresselisten – Find en zoneterapeut.

Eksklusion/afregistrering kan finde sted efter regler beskrevet i FDZ's vedtægter, samt ved udtrædelse af den aktive medlemsgruppe for registrerede alternative behandlere.

I sådanne tilfælde skal registreringsbevis returneres til FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter.

Procedure

Svar på ansøgning kan forventes senest 6 uger efter modtagelse af skriftlig ansøgning.

Dersom den fremsendte dokumentation for ovennævnte fag ikke er fyldestgørende, fremsendes begrundet afslag om medlemsoptagelse/registrering med vejledning i, hvorledes den manglende undervisning/eksamen i de enkelte fag kan opnås. 

Klagevejledning

Klager fra medlemmer eller personer, der ønsker medlemskab/registrering:

Klage over svar på ansøgning om medlemsoptagelse og/eller registrering kan sendes skriftligt til FDZ Sekretariatet, Torvegade 1, 1., 5000 Odense C senest 2 år efter modtaget svar fra FDZ Sekretariatet.

Klage over eksklusion/afregistrering indsendes efter samme retningslinier til FDZ Sekretariatet.

Cookies på www.fdz.dk
På www.fdz.dk benytter vi cookies til at give dig en god oplevelse og for at kunne udarbejde statistik over brugen af vores website. 
Læs vores cookie-politik.

Ok